Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας».

Βρείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο link του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA).

Ασφαλείς συναλλαγές με:

Newsletter